Witamy w projekcie opartym o Budżet Partycypacyjny Warszawy.

Projekt polega na korzystaniu z bezpłatnych zajęć dla niemowlaków, dzieci, młodzieży oraz dorosłych prowadzonych na Pływalni „Pingwin”. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia z instruktorami m.in. aqua aerobic, nauka i doskonalenie pływania, gry i zabawy orz zajęciach bez instruktora polegające na pływaniu rekreacyjnym. Z programu w ramach Budżetu Partycypacyjnego m.st. Warszawy w OSiR Bemowo można skorzystać tylko jeden raz. O udziale w projekcie decyduje data zgłoszenia.

Potwierdzam, że zapoznałem się z dokumentem zawierającym wymagane oświadczenie i zapisy klauzul informacyjnych, dostępnym do pobrania TUTAJ. Wypełnione i podpisane dokumenty zobowiązuję się dostarczyć do OSiR Bemowo, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć.